Selalu Ada Jalan Terbaik

Ketika dulu aku berbuat salah
Maka aku akan menyalahkan keadaan
Tanpa memilah dan memilih
Benar atau salah

Sampai suatu ketika..
Aku paksakan dalam keadaan bimbang
Aku memilih Jalan ini
Akhirnya keyakinan ini menjadi kokoh

Untuk berbuat baik
Langkah pertamanya adalah LAKUKAN

| 6